Segueix-nos a:   facebook linkedin twitter
Idoma:     

Sap que a partir de 2012 els edificis amb més d'una vivenda han de passar la "ITV" ?

Les sancions van de 3.000 a 900.000 €. Contacti amb Arkiteknia

per saber si el seu edifici és subjecte d'inspecció. Si és així, nosaltres mateixos li realitzarem

learn more

Vol llogar o vendre un habitatge o entrar-hi a viure i necessita la cèdula d'habitabilitat?

Arkiteknia s'encarrega de tot el procés per a que vostè no s'hagi de preocupar de res

learn more

Vol obrir un negoci o legalitzar-lo i necessita el projecte d'activitats?

Arkiteknia s'encarrega de tot el procés per a l'obtenció de la llicència d'activitats pertinent

i de la gestió integral de l'execució de les obres

learn more

Vol fer reformes o rehabilitacions?

Arkiteknia li ofereix un assesorament total i personalitzat amb una estimació de costos reals

learn more

Té algún problema constructiu i no sap com arreglar-lo?

Humitats, fisures... A Arkiteknia sabem com solucionar-les per sempre

learn more

REHABILITACIÓ, EDIFICACIÓ I URBANITZACIÓ

ESTUDIS TÈCNICS

SERVEIS DE GESTIÓ

 • Redacció de projecte tècnic
 • Direcció d’obra
 • Direcció d’execució d’obra
 • Control de qualitat
 • Redacció de projecte d’activitats
 • Redacció de projecte per a canvi d’ús
 • Redacció de projecte d’enderroc
 • Direcció d’obres d’enderroc
 • Redacció de projecte d’urbanització
 • Direcció d’obres d’urbanització
 • Redacció d’estudi de gestió de residus
 • Redacció del pla de gestió de residus
 • Càlcul d’estructures i redacció del projecte
 • Redacció del pla d’emergència
 • Redacció del projecte d’instal·lació de grua
 • Redacció de pla de muntatge de bastides
 • Certificat de muntatge de bastides
 • Redacció del llibre de l’edifici
 • Redacció del manual d’ús i manteniment
 • Redacció del projecte de parcel·lació / reparcel·lació
 • Amidament d’edificis, solars i terrenys
 • Amidaments i valoració / pressupost d’obra
 • Taxacions i valoracions
 • Replantejament d’edificis, solars i terrenys
 • Redacció d’informes, dictàmens i certificats pericials
 • Test de l’edifici (TEDI)
 • Cèdula d’habitabilitat
 • Certificat d’eficiència energètica
 • Estudi de viabilitat d’un projecte immobiliari
 • Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE)
 • Redacció de l’estudi de seguretat i salut
 • Redacció del pla de seguretat i salut
 • Coordinació de seguretat
 • Project Management
 • Construction Management
 • Gestió de projecte
 • Plantejament de projecte
 • Auditoria de projecte
 • Control econòmic de l’obra
 • Petició i comparació d’ofertes i contractació d’oficis